WORKS

MEMBERS

Jun Komatsu

Jun Komatsu

Co-Founder / Engineer

Haruma Kikuchi

Haruma Kikuchi

CEO / Designer

Ryo Kawai

Ryo Kawai

Co-Founder / Director

Seiya Konno

Seiya Konno

Developer

Noriyuki Shimizu

Noriyuki Shimizu

Front-End Engineer

Ryo Murayama

Ryo Murayama

Developer

Tetsuro Shimura

Tetsuro Shimura

Designer

Keiichi Tanifuji

Keiichi Tanifuji

Director

Hideyuki Saito

Hideyuki Saito

Developer

Daichi Sato

Daichi Sato

Developer

Sei Kataoka

Sei Kataoka

Developer

Koichiro Mori

Koichiro Mori

Developer

Jun Mori

Jun Mori

Front-End Engineer

Yu Koide

Yu Koide

Designer / Front-End Engineer

Satoshi Mochizuki

Satoshi Mochizuki

Assistant Programmer

Takahiro Yasui

Takahiro Yasui

Developer

Ray Washio

Ray Washio

Assistant Programmer

Genki Ota

Genki Ota

Developer

Guillaume Piccarreta

Guillaume Piccarreta

Developer